آخرین خبرها

اخبار میانه - نویسنده: رضا عباسی اقدم تاریخ: ۹۴/۱۱/۳۰

0 نظر

مانیفست مدرن: پارادوکس نوستالژی و الیناسیون!

نگاهی به سخنرانی ها و کلمات بکار رف