- ارسال کننده: یاوراحمدپور تاریخ: ۹۴/۱۱/۱۷

نقطه ضعف بهلول حسینی

متاسفانه برخی از مسئولان اگر پانصد میلیون برای یک مسیر مثل کوهسالار دریافت می کنند مسیری که شاید بالای پنچ  میلیارد تامین مالی برای آن از الزامات پیشبرد عمران آن است، در طی سه سال گذشته در هر جلسه رسمی و غیر رسمی و بزرگ و کوچک اینقدر مکرر گویی می شود که همه فکر می کنند کل اعتبارات وزارت راه و شهرسازی به تامین مالی مسیر مذکور اختصاص یافته است.

در حالی که جنابعالی با وجود تامین مالی برای طرح های منطقه ترکمنچای که افتتاح شده اند (یا برای امور دیگر ) در حد چهار میلیارد بوده و نیز در حد سه میلیارد هم اخیرا به پیمانکار واگذار یا در حال واگذاری است و ردیف بودجه تعریف شده؛ هیچ گونه تبلیغ و اطلاع رسانی دقیق نمی کنید تا همشهریان روشن و شفاف شوند.

از یک طرف این مسئله باعث می شود در دفاع از شما طرفدارانتان انرژی زیادی صرف کنند.

ولی یک نتیجه را هم در پی خواهد داشت و ان اینکه: وقتی علیرغم ادعای نامزدهای رقیب در مورد عدم اقدام شما برای بهسازی منطقه، مدارک در دقیقه نود ارائه می شود چنان لرزه ای به جان رقبا می اندازد و زبانش را بند می آورد که سکوتشان بهترین تبلیغ برای شما و ضد تبلیغ برای رقبا به خاطر شایعه و پخش دروغ قبلی شان است.

1
2
1 2