- ارسال کننده: بابک انگوتی تاریخ: ۹۴/۱۱/۲۷

تقدیر و تشکر مهندس سعید محمدحسینی از مردم میانه

بسمه تعالی

"تشکر از مخلوق شکر خالق است"

بدینوسیله از همراهی و حمایت همه جانبه مردم غیرتمند شهر و روستاهای میانه که با تعصب مثال زدنی،این فرزند آذربایجان را در تهران،اسلامشهر و شهرری مورد عنایت و لطف خاص خود قرار داده اند صمیمانه قدردانی می نمایم.

 

                                                                                              مهندس سعید محمدحسینی 

                                                                        مدیر پروژه متروی تهران

                                          تقدیر                                                                    

                                                                                                                 

1
1