آخرین خبرها

ورزشی میانه - نویسنده: مهدی عزیزی تاریخ: ۸۷/۰۷/۰۸

0 نظر

نامگذاری سالن ورزشی به نام پهلوان کاظم رجبی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه سالن ورزشی این دانشگاه را بنام پهلوان کاظم رجبی نامگذاری کرد. دکتر داودی گفت: به پاس زحمات و افتخارآفرینی های این پهلوان نامی شهرمان، نام ورزشگاه جدیدالحداث دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه را به نام ایشان نامگذاری می کنیم تا دلاوری های ایشان در رقابت های جهانی ب...

ورزشی میانه - نویسنده: مهدی عزیزی تاریخ: ۸۷/۰۷/۰۵

0 نظر

کاظم رجبی : همیشه به میانه ای بودنم افتـخار کرده ام

کاظم رجبی قهرمان و رکورددار وزنه برداری معلولان جهان همیشه به میانه ای بودنم افتـخار کرده ام کاظم رجبی گفت: همیشه به میانه ای بودنم افتـخار کرده ام و معتقدم دعای همین مردم است که مرا به این جایگاه رسانده است. به گزارش خبرنگار قافلان، رجبی در مراسم استقبالی که از طرف تربیت بدنی و فرمانداری میانه ب...