گرگ در قصه های مردم روستای هفت چشمه از زبان یک دانش آموز
چرا موزه میانه تعطیل شد؟!/ گزارش
پیگیری مشکلی که به صدا و سیما پیامک شده بود
هلال احمر در شب های رمضان-فارسی
مصاحبه با صومی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز/مرداد94