حیدر بابا
شعر خان ننه با صدای یلدا خلیلی(یلدا خواهرزادم هستش که این شعر رو پدرشون بهش یاد دادن از حفظ میخونه البته اخرای شعر رو هنوز کامل حفظ نشده و اخر