آخرین خبرها

مباحث انتخاباتی میانه - نویسنده: محمدتقی باقری الخلج تاریخ: ۹۸/۰۶/۱۸

0 نظر

کاندیداهای احتمالی مجلس یازدهم حوزه انتخابیه بستان اباد

بانزدیک شدن به به زمان ثبت نام انتخابات مجلس یازدهم کاندیداهای احتمالی فرصت را غنیمت شمرده ودر این ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان اقا ابا عبدالله الحسین .ع. تحرکات انتخاباتی خویش را بیشتر کرده و با حضور در هیتهای مذهبی و مساجد و حسینه هاو شرکت در ایین های مذهبی و اجتماعات عزاداری سعی در معرفی و اع...