- ارسال کننده: مهدی عزیزی تاریخ: ۸۷/۰۷/۰۸

نامگذاری سالن ورزشی به نام پهلوان کاظم رجبی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه سالن ورزشی این دانشگاه را بنام پهلوان کاظم رجبی نامگذاری کرد. دکتر داودی گفت: به پاس زحمات و افتخارآفرینی های این پهلوان نامی شهرمان، نام ورزشگاه جدیدالحداث دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه را به نام ایشان نامگذاری می کنیم تا دلاوری های ایشان در رقابت های جهانی برای جوانان و دانشجویانمان الگو باشد. دکتر داودی این مطلب را در مراسم استقبال از رجبی که روز پنجشنبه ترتیب یافته بود اعلام کرده و افزود: ما باید قدر قهرمانان این شهر را بدانیم، ارزش قهرمانی های رجبی بیش از اینهاست. اضافه می شود سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در محل مجتمع جدید این دانشگاه در حال تکمیل است.