- ارسال کننده: محمدتقی باقری الخلج تاریخ: ۹۸/۰۶/۱۸

کاندیداهای احتمالی مجلس یازدهم حوزه انتخابیه بستان اباد