- ارسال کننده: PARYAARANG تاریخ: ۲/۰۳/۲۰

ایستگاه خودکار هواشناسی شهرستان میانه با حضور سید عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی؛ گردشگری و صنایع دستی افتتاح شد.

1
1