- ارسال کننده: PARYAARANG تاریخ: ۲/۰۳/۱۹

راه‌آهن بستان‌آباد ـ تبریز با حضور رئیس جمهور به بهره‌برداری رسید

1
1