- ارسال کننده: محمد الدار تاریخ: ۰/۰۸/۰۹

میانه در نقشه باستانی عصر صفوی