- ارسال کننده: علیرضا نصیرزاده تاریخ: ۰/۰۵/۱۰

دیدار صمیمانه مدیر مجتمع فولاد میانه با فرزندان خانه امیدنو و فرشتگان تحت نظارت بهزیستی