- ارسال کننده: علیرضا نصیرزاده تاریخ: ۰/۰۴/۲۶

اهدای لوح سپاس مسابقه عفاف و حجاب اداره بهزیستی شهرستان میانه