- ارسال کننده: علیرضا نصیرزاده تاریخ: ۹۹/۱۱/۱۶

تجلیل از خیرین و همیاران مسکن ساز مجتمع خدمات بهزیستی شهر ترکمنچای میانه