- ارسال کننده: علیرضا نصیرزاده تاریخ: ۹۹/۱۱/۱۵

بازدید دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان میانه از مرکز سالمندان ائمه اطهار(س)