- ارسال کننده: علیرضا نصیرزاده تاریخ: ۹۹/۱۱/۱۳

برگزاری اولین جلسه هم اندیشی مراکز مثبت زندگی در بهزیستی شهرستان میانه