- ارسال کننده: علیرضا نصیرزاده تاریخ: ۹۹/۱۰/۱۵

برگزاری مراسم بزرگداشت دهه بصیرت فاطمی در اداره بهزیستی شهرستان میانه