- ارسال کننده: pariyaarangahar تاریخ: ۹۹/۰۹/۲۸

گزارش| از ادعا تا واقعیت؛ انفجار در یکی از معادن میانه، اعتراض در روستا/ قضیه چیست؟

1
1