- ارسال کننده: pariyaarang تاریخ: ۹۹/۰۹/۱۹

شرکت تعاونی روستایی معرفت شهرستان میانه با ۱۷۰۷ نفر عضو از شرکت‌های تعاونی کشاورزی برتر آذربایجان شرقی

1
1