- ارسال کننده: pariyaarang تاریخ: ۹۹/۰۹/۱۹

گزارش| از ادعا تا واقعیت؛ انفجار در یکی از معادن میانه، اعتراض در روستا/ قضیه چیست؟

1
1