- ارسال کننده: PARYAARANG تاریخ: ۹۹/۰۸/۲۶

بازسازی واقعی مناطق زلزله‌زده میانه ۵۰ درصد است نه ۹۰ درصد/ کمبود سیمان در مناطق زلزله‌زده

1
1