- ارسال کننده: PARYAARANG تاریخ: ۹۹/۰۷/۲۷

حدود ۲۵۰ طرح اشتغالزایی برای شهرستان میانه هدف گذاری شده است

1
1