- ارسال کننده: علیرضا نصیرزاده تاریخ: ۹۹/۰۳/۱۳

سالگرد ارتحال حضرت آیت الله امام خمینی(ره) و قیام خونین 15 خرداد، تسلیت باد