- ارسال کننده: aliarang تاریخ: ۹۹/۰۱/۱۱

فرماندار ویژه میانه از اجرای طرح فاصله اجتماعی در عوارضی سرچم میانه و ورودی شهر آقکند بازدید نمود

1
1