- ارسال کننده: aliarang تاریخ: ۹۹/۰۱/۱۱

رزمایش دفاع بیولوژیکی با نام شهدای مدافعان سلامت با رمز یاحسین(ع)در میانه برگزار شد

1
1