- ارسال کننده: علیرضا نصیرزاده تاریخ: ۹۸/۱۲/۰۹

تعطیلی کلیه مراکز روزانه تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی

1
1