- ارسال کننده: PARYAARANG تاریخ: ۹۸/۰۷/۰۱

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی میانه خبر داد: حمایت از طرح ها، محصولات و کسب و کارهای مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

1
1