- ارسال کننده: تنهای میانه تاریخ: ۹۷/۱۰/۳۰

میرجواد سلیمانی مدیرعامل سایپا شد

1
1