- ارسال کننده: تنهای میانه تاریخ: ۹۷/۱۰/۱۲

نمی دانم مردم چه گناهی کردند که به من رای دادند؟(تکمیلی خبر قبل)

1
1