- ارسال کننده: تنهای میانه تاریخ: ۹۷/۱۰/۰۶

فرماندار ویژه میانه از اداره مسکن و شهرسازی بازدید کرد