- ارسال کننده: تنهای میانه تاریخ: ۹۷/۱۰/۰۴

تولید فولاد میانه به بیش از 2میلیون تن در سال افزایش می یابد