- ارسال کننده: تنهای میانه تاریخ: ۹۷/۰۹/۲۸

دستگیری جاعلین حرفه ای و کشف حواله جات جعلی بیش از ۱۰۰۰ تن میلگرد شرکت فولاد آذربایجان به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال در میانه

1
1