- ارسال کننده: تنهای میانه تاریخ: ۹۷/۰۹/۱۹

دومین هلی کوپتر اورژانس هوایی استان در میانه به زمین نشست +گزارش تصویری

1
1