- ارسال کننده: بین الحرمین تاریخ: ۹۴/۰۱/۲۰

مراسم جشن و سرور میلاد حضرت زهرا در هییت های مذهبی میانه

...

مراسم جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا

پنچ شنبه 20فروردین ماه از ساعت 10شب

هییت حضرت ابوالفضل/میدان معلم به طرف تقاطع سرآسیاب منزل آقای پزشکی

هییت ثارالله/میدان معلم اول معلم شمالی منزل آقای کاظمی

...

1
1