- ارسال کننده: سالار پویان تاریخ: ۹۴/۰۱/۰۸

پیام تسلیت جامعه هنری شهرستان میانه به آقای قادر حسن زاده

دوست و برادرمان؛ قادر عزیز                                      تصویر سالار پویان

درگذشت اندوهناک مادر، همه مان را داغدار و مغموم کرد...

مادر صرفاً آن نیست که طفلی را به دنیا آورد، او مادر مهربان همه مان بود که به وقت تندرستی با مهر مادری لقمه در دهان ما می گذاشت و از هنرجویی هیچ کدام از ماها خسته نمی شد!

اویی که با دامن پاک و چادر سپیدش همیشه ایستاده در گوشه ای عاشقانه تو را تماشا می کرد، اکنون نیز در آسمان مشغول تماشاست و از فرشتگان الهی همراه با شکوفه های بهاری برای تو بوسه می فرستد...

در اولین فرصت شکوفه درختان را بو کن، زندگی در جریان است، ما در کنار تو هستیم و توکل به خدا قلبهایمان را آرامش خواهد بخشید...

روحش شاد و یادش گرامی.

1
2
1 2