- ارسال کننده: بین الحرمین تاریخ: ۹۴/۰۱/۰۲

مراسم ایام فاطمیه دوم هییت های مذهبی شهرمیانه

به نام خدا

...

دوشنبه سوم فروردین شب شهادت حضرت زهرا

هییت حضرت ابوالفضل/خیابان امام خمینی کوچه اعتماد منزل آقای جلیلی

هییت پنج تن آل عبا/کوچه فراهیه پشت حسینیه پنج تن آل عبا

هییت بیت الاحزارن/خیبان امام خمینی مهدیه

هییت حضرت زینب/امامزاده اسماعیل

سه شنبه چهارم فروردین شام غریبان شهادت حضرت زهرا

هییت حضرت ابوالفضل/خیابان سرآسیاب کوچه شهید پنبه ای منزل آقای عبدالهی

هییت پنج تن آل عبا/کوچه فراهیه پشت حسینیه پنج تن آلعبا

هییت بیت الاحزارن/خیبان امام خمینی مهدیه

هییت حضرت زینب/امامزاده اسماعیل

...

...

...

...

 

1
1