- ارسال کننده: اسماعیل مختاری تاریخ: ۹۴/۰۱/۰۱

معرفی کتاب : استرس اکیداً ممنوع!

معرفی کتاب : استرس اکیداً ممنوع!
مولف : مهندس آیدین میانجی1359
ناشر : اختر - تبریز1393- چاپ اول
موضوع: فشار روانی
ایمیل مولف : aidin.mianji@gmail.com

دریافت فهرست کتاب : http://www.ketab.ir/ViewPdf.aspx?FileName=93905145

کتاب : استرس اکیداً ممنوع!

کتاب : استرس اکیداً ممنوع!

1
1