- ارسال کننده: سالار پویان تاریخ: ۹۳/۰۹/۱۳

خبرگزاری مهر: روز جهانی معلولان در شهرستان میانه

روز جهانی معلولان در شهرستان میانه

عکس: سالار پویان

میانه  خبرگزاری مهر: روز جهانی معلولان در شهرستان میانه

منبع: http://www.mehrnews.com/photo/2435648

http://media.mehrnews.com/d/2014/12/03/4/718571.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2014/12/03/4/718570.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2014/12/03/4/718572.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2014/12/03/4/718573.jpg

1
1