- ارسال کننده: حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ: ۹۳/۰۸/۱۶

اولین یاریگر مدرسه هفت چشمه آقای حاج داود جهان آرا، خیر محترم میانه ای

چند مدتی بود.که زنگ زده بودند .قبلا تجربه اینکارها را دارند.او بعنوان یکی از خیرین در میانه مطرح هست.و خوش نامی اش کاملا مشهود است.نقدا یکدستگاه مانیتور اهداء کردند.قرار شد.در تجهیز وسایل برقی هم سهیم شوند.هر چند راضی به زحمت بیشتر نیستیم و بهمین مانیتور افتخار می کنیم .و آن را دنیاها قدر می نهیم.
آقا پسرش اکبر هم سایکل توریستی را تازه استارت زده است.به امید خدا بعد از اتمام دوره سربازی یکی از نام آوران میانه و ایران در این رشته خواهد بود
بدینوسیله نهایت قدردانی و ادب و احترام خود را با تشکر و قدرانی از آقای حاج داود جهان آرا اعلام میداریم

میانه

میانه

میانه

میانه

میانه

میانه

 

1
1