- ارسال کننده: مهدی براتی تاریخ: ۹۳/۰۴/۳۰

کم لطفی مسئولان شهر به مسجد محمد رسول الله

مسجد محمد رسول الله با نظر وکم لطفی مسئولان شهرمان بعد از گذشت نه سال هنوزنیمه کاره رها شده

ودر این مدت نه سال تنها ده میلیون تومان توسط دو نماینده شهرمان هرکدام پنچ میلیون به مسجد اهدا شده

وبنا به گفته یکی از اعضای هیت امنای مسجد اقای اسد زاده هنوز مسجدمبلغ سی ودو میلیون بدهی دارد
که توجه بیشتر مسئولان را به این مسجد می طلبد تا کمکی بکنند این مسجد اباد بشود تا امورات مذهبی

این منطقه از شهرکه ساکنین زیادی هم دارد را رفع کند و ذکر این نکته هم قابل تامل است که با همه کاستیها

مناسبتهای مذهبی با شکوه تمام در مسجد برگزار میشود.

عکسهای از مراسم شب سوم احیا

مسجد

مسجد

 

مسجد

مسجد

مسجد

1
1