- ارسال کننده: فراز احمدی تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۹

دو تصویر متفاوت از نمای خارجی گلزار مؤمنین میانه

دو تصویر متفاوت از نمای خارجی گلزار مؤمنین میانه

تصویر اول مربوط به سال 1385 می باشد که توسط مهندس مهدی عزیزی عکس برداری شده:

و تصویر دوم مربوط به سال 1393 می باشد که توسط من در ماه جاری عکس برداری شده:

اگر عکس هایی از میانه دارید که مربوط به یک مکان ولی در سال های متفاوت هست، به اشتراک بگذارید استفاده کنیم سپاس :)

1
1