- ارسال کننده: محمد انگوتی گلنگدری تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۹

امروز در فولاد میانه چه می گذرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

امروز صبح وقتی راهی محل کار می شدم درهای فولاد را بسته و  همگی کارمندان ان شرکت را جلو ی در ب اصلی دیدم برایم جای سوال است که ایا چه اتفاقی ممکن است افتاده باشد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بنده بعنوان یک شهروند از همه مسئولین ذیربط تقاضا دارم که هر چه سریعتر موضوع واگذاری فولاد میانه را حل وفصل کنند چراکه بطور مستقیم و غیر مستقیم  چندین  خانوار  از این  واحد تولیدی ارتزاق می نمایند ./.111فولاد میانه

1
1