- ارسال کننده: بچه فهیم شهر تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۹

حضور کاپیتان چندین ساله تیم ملی تنیس روی میز در تمرینات خانه پینک پنک میانه

با یاد دوست

کاپیتان چندین ساله تیم ملی تنیس روی میز جناب آقای مهران احدی اقدام  به برگزاری یک دوره کلاس آموزشی به مدت یک هفته در خانه تنیس روی میز نمود.

در راستای برنامه ریزی های هئیت تنیس روی میز شهرستان میانه و به منظور ارتقاء و پیشرفت سطح بازیکنان و مربیان میانه با دعوت  آقای مهران احدی کاپیتان چندین ساله تیم ملی، ایشان با حضور در تمرینات و برگزاری یک دوره آموزشی ضمن انتقال بخشی از تجربیات گرانبهای خود طی سالها حضور متمادی در عرصه های بین المللی و جهانی، آخرین روش ها و الگوهای تمرینی و تکنیک ها و تاکتیک های تنیس روی میز را به پینک پنک بازان میانه آموزش دادند.

حضور خالصانه ایشان همواره باعث ایجاد انگیزه و پشتکار مضاعف در بین ورزشکاران بوده و خواهد بود.

با آرزوی سلامتی و موفقیت در همه عرصه های زندگی برای این ورزشکار و پر افتخار میانه

حضور کاپیتان تیم ملی تنیس در تمرینات خانه تنیس میانه

حضور کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز در تمرینات خانه تنیس میانه

حضور کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز در تمرینات خانه تنیس میانه

حضور کاپیتان تیم ملی تنیس در تمرینات خانه تنیس میانه

حضور کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز در تمرینات خانه تنیس میانه

حضور کاپیتان تیم ملی تنیس در تمرینات خانه تنیس میانه

حضور کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز در تمرینات خانه تنیس میانه

1
2
1 2