- ارسال کننده: روابط عمومی دفتر مهندس حسینی تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۹

بازدید مهندس حسینی از روند طرح تحول نظام سلامت در میانه

روزجمعه مورخه 93/4/27مهندس حسینی نماینده مردم میانه درمجلس شورای اسلامی با بازدید از بیمارستان خاتم الانبیاء از نزدیک در جریان روند طرح تحول نظام سلامت در شهرستان میانه قرارگرفت.

کاهش میزان پرداختی بیماران به 10درصد و پرداختی روستاییان به 5درصد

تجهیز و تهیه ملزومات بیمار

حل مشکل اقامت پزشکان متخصص

تحت پوشش قرارگرفتن بیماران خاص

ارتقای هتلینگ

تعمیرو بهسازی بیمارستان ،سرویس های بهداشتی و تختهای بیمارستان و...

ازجمله اقداماتی است که در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت در شهرستان میانه محقق شده است.

 

1
1