- ارسال کننده: حمید.محمدی تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۸

کری خوانی روابط عمومی شهرداری برای منتقدان

پیرو انتشار مطلبی انتقادی توسط شهروندی وظیفه شناس که وظیفه نشناسی و ضعف سیستم شهرداری را نسبت به راه اندازی و بهره برداری از آبشار آبی و نوری پارک فرهنگیان که با ملایمت و مستنداً به تصویر کشیده بود انتظار می رفت که روابط عمومی شهرداری منطقاً پیرامون علت مشکل بوجود آمده پاسخی در خور منتشر و جوابیه ای شایسته درج نماید.

اما اینبار روابط عمومی محترم(!) شهرداری شمشیر از غلاف بیرون کشیده و غریو انالحق سر داده و بجای پاسخگویی مرتبط که وظیفه ی سازمانی روابط عمومی هاست شروع به تهدید و تخریب چاله میدانی شهروند منتقد می نماید که این کار با واکنش تند کاربران نسبت به جوابیه ارائه شده توسط روابط عمومی شهرداری در قسمت نظرات مطلب مذکور مواجه شده است.


کری خوانی روابط عمومی شهرداری برای منتقدان


(لینک مطلب مورد اشاره و جوابیه ی روابط عمومی شهرداری که در قسمت نظرات درج شده است)
http://www.miyanali.com/Eskafild/801

جناب آقای نجفی

آنجا که شهری از ابتدائی ترین امکانات حوزه ی شهری مربوط به ارتقا بی بهره است، وقتی در شهری هنوز شهروندانش با چاله های خیابان درگیراند، وقتی نازیبایی های شهری تبدیل به دکوراسیون معمول گشته اند به ضرس قاطع جایی، بخشی، پایه ای از سیستم مدیریت شهری مربوط به شهرداری لنگان است و فلج.

در این فضا تمجید از شهرداری از هزاران تخریب کشنده تر است. (نقل است که در زمان حکومت فتحعلی شاه در جریان جنگ ایران و روس، ارتش دشمن با سرعت در حال پشروی در خاک ایران بود. قوای روسیه وارد تبریز شدند و فرماندهان قشون روس تصمیم گرفتند به سوی میانه پیشروی و تمام منطقه آذربایجان را به تصرف خود در آورند...خبر به فتحعلی شاه رسید اما از آنجا که عده ای کاسه لیس و بادمجان دور قاب چین اطراف شاه را گرفته و با چاپلوسی به وی چنین القا کرده بودند که او ابر قدرتی بی نظیر است باعث شد تا فتحعلی شاه بجای تدبیر و اتخاذ راهکاری مناسب برای مقابله با متجاوزین در کاخ خود و میان درباریان شمشیر خود را از غلاف بیرون کشیده و این جمله را فریاد کند: " اگر من با این شمشیر مقابل قوای روس قرار بگیرم تکلیف ارتش روس چیست؟" که پاسخ اطرافیان مشخص بود. آنها همگی به گوشه ای از کاخ متواری شده و با تضرع و التماس فریاد می کردند که شاه به قوای روس رحم کن!)
روابط عمومی محترم، حال اگر شما انتظار دارید که شهروندان از خواست های اولیه خود دست کشیده و با چاپلوسی کم کاری های شهرداری را همچون عده ای معلوم الحال لاپوشانی کرده و بلبل دربارتان باشند پس خود گوئید و خود خندید. چرا که مسلماً هیچ فرد آگاهی برای این خیمه شب بازی پیدا نخواهد شد.

جناب نجفی؛ بی اخلاقی، تهدید، فرافکنی و شناعتی که در جوابیه ی روابط عمومی شهرداری بکار رفته است نه در شأن حضرتعالی است و نه روابط عمومی هیچ نهادی اجازه ی استفاده از الفاظی را دارد که روابط عمومی شهرداری با بی اخلاقی و ساده لوحانه وارد منجلاب آن گشته است. کما اینکه بنده بعید می دانم که این جمله بندی های کج دار و کوچه بازاری نگارش شخص آقای نجفی باشد چرا که منزلت شخصیتی، اخلاقی و فرهنگی که ما از ایشان سراغ داریم ایشان را برایمان شخصی اخلاق محور معرفی می کند. لذا این امکان محتمل است که شخص یا اشخاص دیگری که خواهان نور چشمی بودن شهردار هستند در راستای پیاده سازی اغراض شخصی از اکانت روابط عمومی شهرداری سوء استفاده کرده باشند که در این صورت باز هم باد نقدمان متوجه روابط عمومی شهرداری خواهد بود، چرا که با این فرض سیستم پاسخگوئی شهرداری باید جوابگوی این بی احتیاطی باشد که روابط عمومی شهرداری بجای استفاده از شخصی توانمند در حوزه ی اطلاع رسانی که دانش خاص خود را می طلبد، احتمالاً از طفل یا اطفالی کارجو که عادت به کپی کردن مطالب از سایتهای گوناگون و انتشار آن بنام خود هستند و در نگارش، هنوز در انگار و انقار گاف می زنند استفاده می برد.

اما به هر روی چون نظر منتشره با اکانت روابط عمومی شهرداری درج شده است ذکر نکاتی من باب آگاهی بخشی به این اکانت اوجب می نماید.

-روابط عمومی شهرداری را ارجاع می دهیم به مطالعه، مطالعه و علم آموزی پیرامون علم اطلاع رسانی و نحوه ی نگارش در جایگاه نماینده ی قلم یک سازمان تا انشاالله روزی برسد که با یک نگارش رسمی، صحیح و به دور از غلط انشائی در متون آن روبرو شویم.

-از روابط عمومی شهرداری دعوت می کنیم تا با مطالعه ی مطالب و نظرات درج شده توسط روابط عمومی های فعال تعدادی از سازمانهای شهر من جمله فرمانداری و نیز روابط عمومی نمایندگان محترم مجلس، ابتدا اخلاق و سپس نحوه ی نگارش را از آنان مشق کنند.

1
2
1 2