- ارسال کننده: روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی دکتر مددی تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۸

توزیع ارزاق بین نیازمندان توسط دفتر ارتباطات مردمی دکتر مددی

دفتر ارتباطات مردمی دفتر دکتر مددی امسال نیز همچون سالهای گذشته همزمان با فرا رسیدن شب های قدر، اقدام به توزیع ارزاق بین نیازمندان کرد.این ارزاق به تعداد 1000 بسته و شامل اقلامی هچون برنج،روغن و چای  بود که به همت اعضای دفتر ارتباطات مردمی دکتر مددی بین نیازمندان توزیع شد.

1
2
1 2