- ارسال کننده: دامون تورک آزربایجان تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۸

تصادف شدید در محور قره چمن - میانه ( تبریز ) ..امروز28 تیر 93...ساعت 16

1111111

 

...........

 

...........

 

......

 

...........

 

......

 

 

 

 

راننده 206 به دلیل جراحت جزئی به بیمارستان منتقل شد....خوشبختانه سرنشینان هر دو 

 

خودرو به دلیل بستن کمر بند ایمنی سالم ماندند..

1
2
1 2