- ارسال کننده: سالار پویان تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۸

خبرگزاری مهر: حضور کودکان در مراسم احیاء شب نوزدهم شهرستان میانه/ عکاس: سالار پویان

کودکان در مراسم احیا شب نوزدهم

عکس: سالار پویان

میانه - خبرگزاری مهر: کودکان در کنار والدین خود در مراسم احیا شب نوزدهم ماه رمضان شرکت می کنند

منبع: http://www.mehrnews.com/detail/Photo/2333531#ad-image-0

1
1