- ارسال کننده: بین الحرمین تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۸

لطفا به لباسی که پوشیدی کمی ارزش قائل بشو

به نام خدا

امروز صبح روبروی مسجد امام حسن تعدادی از افراد که ساکنان همان محله هستند دورهم نشسته بودند متاسفانه در بین آنها فردی که لباس روحانیت نیز پوشیده بود به حالت بسیار بدی نشسته بود شاید عده ای بگویند چه اشکالی دارد اما باید گفت لباس روحانیت ارج و قرب خاصی دارد متاسفانه هیچ نهادی در میانه به طرز رفتار بعضی از افرادی که لباس مقدس روحانیت را پوشیده اند واز آن سو استفاده میکنند رسیدگی نمیکند آقای امام جمعه محترم به عرض برسانم بعضی از آقایان به اصطلاح روحانی در این شهر تا نصف شب جلوی مغازه افراد میتینگ برگزار میکنند یک روز جلو بنگاه مینشینند یک روز فرش را می اندازند وسط پیاده رو تا نصف شب به جای بحث دینی از هر دری سخن می رانند بعضی ها یار غار اشراف شهر هستند بعضی برای نماز میت هم پول طلب میکنند بعضی جن گیر میشوند اقای امام جمعه چرا این افراد را خلع لباس نمیکنید؟آقای که لباس روحانیت را میپوشی و شبها با افراد معتاد میگردی به خدا بد است شخصی است که شبها به حالت بسیار بدی در خیابان ظاهر میشود ؟؟؟ رفتن روحانی جماعت به قهوه خانه به خدا زشت است البته در این شهر روحانی های بسیار پاک و متدین زندگی میکنند اما متاسفانه عده ای صورت مسئله را خراب میکنند آقای محترم تا انتخابات مجلس زمانی زیادی مانده است چه لزومی دارد شبها میتینگ بگیری و در جلوی مغازه ها حرف از سیاست بزنی آقای امام جمعه عزیز و محبوب به عنوان یک شهروند خواهش میکنم جلوی این افراد را که از لباس روحانیت سو استفاده میکنند بگیرید یاد حرف و سخن امام خمینی افتادم (روحانی اگردرست شود همه چیز درست است)

وظایف فرد ملبس به لباس روحانیت
رعایت پوشش مناسب عرف روحانیت، رعایت نظم، نظافت و پاکیزگی بدن و لباس و مرتب‌بودن سر و صورت متناسب با عرف روحانیت، پرهیز از وضعیت ظاهری غیر متناسب، حفظ حرمت لباس در معاشرتهای اجتماعی، مراعات زی طلبگی در مجالس مختلف و پرهیز از حضور در محافل مختلط که حدود شرعی، در آن رعایت نمی‌شود،  پرهیز از روحیه اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی، و رعایت شؤون روحانیت در وضعیت زندگی و مسکن و خودرو بخش از این وظایف است.

همچنین تلبس دائم،‌ رعایت اخلاق و آداب اسلامی و پرهیز از شوخی‌های افراطی و خلاف نزاکت، پرهیز از درگیری‌های لفظی و فیزیکی غیر متناسب با شؤون روحانیت، حفظ مناعت طبع و عزت نفس در تأمین معاش، و پرهیز از سوء استفاده از لباس روحانیت برای مقاصد سوء، پرهیز از ورود به عرصه‌های ناسالم اقتصادی، مانند شرکتهای هرمی، پرهیز از ارتباط با گروه‌های معاند نظام اسلامی و عضویت در آنها، پرهیز از انجام‌دادن رفتارهای وسواس‌گونه، به ویژه در خصوص طهارت و نجاست، و اقدام به معالجه در صورت لزوم از دیگر این وظایف به شمار می‌آید

1
2
1 2